.

SERVEIS

 Vigilància de la Salut

 Definició:

“Conjunt de actuacions sanitàries col·lectives i individuals que s’apliquen a la població activa, amb la finalitat de avaluar, controlar y realitzar un seguiment del seu estat de salut, per a detectar signes de malalties derivades del treball i prendre les mesures escaients per reduir la probabilitat de danys en la salut.”

Vigilància de la Salut: Permet obtenir una valoració de l’estat de salut general de l’empresa, com a col·lectiu.

Vigilància de la Salut Individual: Permet saber l’estat de salut del treballador de forma individual i personalitzada. Obtindrem una valoració de l’estat de salut de la persona.