.

SERVEIS

Seguretat en el Treball

 Definició:

“Es el Conjunt de tècniques y procediments, que tenen per objecte ELIMINAR o DISMINUIR el risc de que es produeixin els accidents de treball”

El seu objectiu és prevenir els riscos que poden derivar en un accident de treball. Les fonts d’aquests riscos es troben a les màquines o equips de treball, en les instal·lacions, els llocs de treball, els productes...