.

SERVEIS

Ergonomia i psicosociologia

 Definició:

“Es el conjunt de tècniques de tipus multidisciplinari, que tenen per objecte, l’adaptació de les condicions de treball a la persona, mitjançant el disseny i la concepció de llocs de treball i l’adequació i l’ajust de les pressions tant externes com internes originades per els factors psicosocials amb l’objectiu de millora les condicions de treball i salut física, psíquica i social del treballador”

Adaptar el lloc de treball i les eines de treball al treballador, mitjançant adaptacions, informant/formant al treballador, per evitar riscos en la salut, per un inadequat disseny del lloc de treball.